tel:+421 915 774 263

RealSoft WEB
RealSoft WEB Nový, opäť vyvinutejší konfigurovateľný websystém pre správu nehnuteľností so systémom RealSoft!
Web do 24 hodín
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s vlastným webom s konfiguráciou a správou, na vlastnej doméne a to už za 24 hodín!

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti

PETRA REAL, s.r.o.

PETRA-REAL Bratislava, s.r.o.

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 24.999 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.000 EUR)

 

 

od 25.000 do 149.999 EUR

3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od 150.000 do 1.000.000  EUR

2 % z kúpnej ceny

 

 

od 1.000.000 EUR

1,5 % z kúpnej ceny

 

 

V provízii pri predaji/kúpe nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti :

 • vypracovanie budúcej kúpnej zmluvy a rezervačnej zmluvy
 • vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
 • poplatky za overenie podpisu predávajúcich
 • správny poplatok na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- eur
 • správny poplatok za zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností vo výške 266,- eur pri výhradnom sprostredkovaní nehnuteľnosti / v závislosti od dohody a typu  a zložitosti obchodu/
 • notárky poplatok za notársku úschovu kúpnej ceny pri výhradnom sprostredkovaní / v závislosti od typu obchodu a dohody s klientom /
 • a samozrejme prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti).

 

 

V provízii pri prenájme nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné náklady a poplatky spojené s prenájmom :

 • vypracovanie nájomnej zmluvy
 • prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom
 • v prípade potreby úhrada poplatkov spojených s overením podpisu zmluvných strán
 • a samozrejme prezentácia a inzercia nehnuteľnosti

Doplnkové služby :

 • hypotekárny špecialista - bezplatne / analýza možností klienta a spracovanie jednotlivých ponúk od finančných inštitúcii, spracovanie podkladov hypotekárneho úveru
 • služby advokáta - individuálne podľa dohody a advokátom
 • znalec v obore stavebníctvo - individuálne - orientačne - ocenenie bytu / 120-150 eur v závislosti od dohody so znalcom /, domu / 220-250 eur  závislosti od dohody so znalcom /
 • geodet, architekt, stavebný dozor, rozpočty, inžiniering...-individuálne
 • tlmočenie, jazykové preklady a preklady kúpnych, darovacích, zámenných, nájomných... zmlúv - individuálne
 • daňové a ekonomické poradenstvo - individuálne
 • zastupovanie klienta na úradoch - 30 ,- eur / hod
 • vydanie stanoviska o cene nehnuteľnosti pre účel dedičského konania alebo súdneho konania - 30,- eur + doprava pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť mimo Banskej Bystrice

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2