tel:+421 915 774 263

RealSoft WEB
RealSoft WEB Nový, opäť vyvinutejší konfigurovateľný websystém pre správu nehnuteľností so systémom RealSoft!
Web do 24 hodín
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s vlastným webom s konfiguráciou a správou, na vlastnej doméne a to už za 24 hodín!

Právne služby

ADVOKÁT :

Služby advokáta  využívame najmä pri vypracovaní kúpnych zmlúv a návrhov na vklad, tiež je možné po dohode  vypracovať autorizovanú kúpnu zmluvu advokátom.

Ďalej pre Vás zabezpečí darovacie zmluvy, zmluvy o prenájme, zámenné zmluvy, poradenstvo pri predaji  a kúpe nehnuteľností.

 

JUDr. Lenka Rovňanová advokát

M&L advokátska kancelária s.r.o.

so sídlom ul. Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6201

telefonický kontakt: +421 917 699 862

 

Advokátska kancelária

JUDr. Karína Uhrínová

Námestie Š.Moysesa 4, Banská Bystrica

mail : karina.uhrinova-ZVNC-atlas.sk

mob : 0918 531 891

 

NOTÁR :

Služby notára využívame predovšetkým pri overovaní podpisu predávajúcich na kúpnych zmluvách. Notársky úrad ďalej zabezpečuje vypracovanie notárskych zápisníc napr. pri zúžení BSM, overenie podpisov na plných mociach tuzemských alebo aj zo zahraničia, vypracovanie notárskej úschovy a pod.

JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová

Skuteckého 17, Banská Bystrica

Mail : notar-ZVNC-bbnotar.sk

0903 317 312

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2